• CSKH: 0988 033 011
 • Hỗ trợ trực tuyến 
  0988033011
  0917157744
Bài 16: Vận hành kiểm tra

Bài 16: Vận hành kiểm tra

 •   31/01/2020 04:27:21 AM
 •   Đã xem: 467
 •   Phản hồi: 0

Bài 15: Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh đã lắp

Bài 15: Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh đã lắp

 •   31/01/2020 04:12:28 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Bài 14: Nạp gas bổ sung

Bài 14: Nạp gas bổ sung

 •   31/01/2020 04:01:21 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

Bài 13: Hút chân không

Bài 13: Hút chân không

 •   31/01/2020 03:43:01 AM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 12: Thử xì

 •   31/01/2020 03:33:49 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 11: Lắp đặt dàn nóng

 •   31/01/2020 03:25:27 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 10. Đi dây điện cấp nguồn

 •   31/01/2020 02:59:56 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 9: Đi dây điều khiển

 •   30/01/2020 08:53:13 AM
 •   Đã xem: 173
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 8. Cách nhiệt ống

 •   30/01/2020 08:35:58 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 7: Triển khai thi công

 •   30/01/2020 08:23:45 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 6: Lắp đặt ống gió (dàn lạnh)

 •   30/01/2020 08:12:59 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 5: Lắp đặt ống thoát nước ngưng

 •   30/01/2020 04:56:49 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 4: Lắp đặt ống gas

 •   21/01/2020 10:34:33 AM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0

Bài 4: Lắp đặt ống gas

Bai 3. Giá đỡ ống

Bai 3. Giá đỡ ống

 •   16/01/2020 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Bai 3. Giá đỡ ống

Bai 2. Lắp đặt dàn lạnh

Bai 2. Lắp đặt dàn lạnh

 •   11/01/2020 11:35:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0

Bai 2. Lắp đặt dàn lạnh

Bai 1. Các giới hạn khi thi công đường ống

Bai 1. Các giới hạn khi thi công đường ống

 •   11/01/2020 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

Bai 1. Các giới hạn khi thi công đường ống