• CSKH: 0988 033 011
 • Hỗ trợ trực tuyến 
  0985 446 882
  0917157744
Bài 16: Vận hành kiểm tra

Bài 16: Vận hành kiểm tra

 •   31/01/2020 10:27:21 AM
 •   Đã xem: 1567
 •   Phản hồi: 0

Bài 15: Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh đã lắp

Bài 15: Cách kiểm tra số lượng dàn lạnh đã lắp

 •   31/01/2020 10:12:28 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0

Bài 14: Nạp gas bổ sung

Bài 14: Nạp gas bổ sung

 •   31/01/2020 10:01:21 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0

Bài 13: Hút chân không

Bài 13: Hút chân không

 •   31/01/2020 09:43:01 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 12: Thử xì

 •   31/01/2020 09:33:49 AM
 •   Đã xem: 497
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 11: Lắp đặt dàn nóng

 •   31/01/2020 09:25:27 AM
 •   Đã xem: 580
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 10. Đi dây điện cấp nguồn

 •   31/01/2020 08:59:56 AM
 •   Đã xem: 518
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 9: Đi dây điều khiển

 •   30/01/2020 02:53:13 PM
 •   Đã xem: 591
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 8. Cách nhiệt ống

 •   30/01/2020 02:35:58 PM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 7: Triển khai thi công

 •   30/01/2020 02:23:45 PM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 6: Lắp đặt ống gió (dàn lạnh)

 •   30/01/2020 02:12:59 PM
 •   Đã xem: 428
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 5: Lắp đặt ống thoát nước ngưng

 •   30/01/2020 10:56:49 AM
 •   Đã xem: 979
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 4: Lắp đặt ống gas

 •   21/01/2020 04:34:33 PM
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0

Bài 4: Lắp đặt ống gas

Bai 3. Giá đỡ ống

Bai 3. Giá đỡ ống

 •   16/01/2020 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 502
 •   Phản hồi: 0

Bai 3. Giá đỡ ống

Bai 2. Lắp đặt dàn lạnh

Bai 2. Lắp đặt dàn lạnh

 •   11/01/2020 05:35:00 PM
 •   Đã xem: 656
 •   Phản hồi: 0

Bai 2. Lắp đặt dàn lạnh

Bai 1. Các giới hạn khi thi công đường ống

Bai 1. Các giới hạn khi thi công đường ống

 •   11/01/2020 05:16:00 PM
 •   Đã xem: 752
 •   Phản hồi: 0

Bai 1. Các giới hạn khi thi công đường ống