• CSKH: 0988 033 011
 • Hỗ trợ trực tuyến 
  0988033011
  0917157744
BÌA

Bài 13: Cách đo thông số chạy thử hệ thống điều hòa VRV

 •   13/02/2020 09:02:32 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

bìa

bài 12:Cách đo thông số chạy thử máy điều hòa Sky Air

 •   11/02/2020 04:22:26 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 11: Tại sao máy điều hòa công nghệ inverter có thể tiết kiệm điện

 •   11/02/2020 11:15:50 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 10: Quy trình thiết kế ống gió cho dàn lạnh loại giấu trần

 •   10/02/2020 04:56:09 PM
 •   Đã xem: 26
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 7: Phương pháp tính toán tải nhiệt đơn giản

 •   06/02/2020 02:46:17 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 6: Trạng thái vận hành chuẩn

 •   06/02/2020 01:21:59 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 5: Qui trình lắp đặt và những điều cần lưu ý

 •   06/02/2020 08:53:17 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 4: Phân loại hệ thống điều hòa không khí

 •   05/02/2020 09:45:13 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

bìa

Bài 3: Kiểm tra trước khi lắp đặt

 •   01/02/2020 11:24:25 AM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

Bài 2: Quy trình loe ống

Bài 2: Quy trình loe ống

 •   31/01/2020 03:55:14 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

Bài 1: Nguyên tắc của điều khiển bằng phương pháp biến tần

Bài 1: Nguyên tắc của điều khiển bằng phương pháp biến tần

 •   31/01/2020 02:22:40 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0